PRIVACY VERKLARING Briqchain B.V

Briqchain B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam (3063 BG) aan de Oostzeedijk 108, hierna te noemen “Briqchain B.V.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Briqchain B.V. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Briqchain B.V. u over de manier waarop Briqchain B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Briqchain B.V. worden aangeboden op www.briqchain.com. Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Briqchain B.V. gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Briqchain B.V. past wat u op www.briqchain.com ziet aan op uw interesses. Briqchain B.V. gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

Briqchain B.V. verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.briqchain.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Briqchain B.V. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Briqchain B.V..

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Briqchain B.V. uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Briqchain B.V. verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.briqchain.com bij een externe verkoper bestelt, geeft Briqchain B.V. uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Briqchain B.V. dat doet.

4. Uw account

In uw account op www.briqchain.com slaat Briqchain B.V. onder andere de volgende informatie op: .

5. Klantenservice

U kunt met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Briqchain B.V. registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Briqchain B.V. gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Briqchain B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Briqchain B.V. voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Briqchain B.V. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Briqchain B.V. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Briqchain B.V. maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Briqchain B.V. ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Briqchain B.V. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.briqchain.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Briqchain B.V.

1. Briqchain B.V. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Briqchain B.V. verwerkt ten behoeve van www.briqchain.com. Briqchain B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Briqchain B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.briqchain.com, tenzij Briqchain B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Briqchain B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.briqchain.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.briqchain.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.briqchain.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 17-09-2018.